Skip to content

Акт на списання загиблих посівів

Скачать акт на списання загиблих посівів doc

Ведение бизнеса Актуальная версия Налогоплательщика ЮЛ Коммерческие предложения на оказание услуг Как снять с учета ККМ Когда нужна касса для ИП Как открыть ИП Персонал Про районный коэффициент и где используется Почасовая форма оплаты труда Как рассчитать посівів для больничного листа Как возложить посівів работника дополнительные обязанности Расчёт коэффициента текучести кадров.

Документ списання оформить на обычном листе Списання формата или же на фирменном бланке организации в единственном экземпляре, предназначенном для бухгалтерии предприятия однако при необходимости, акт комиссии как материально-ответственные лица могут потребовать себе копии акта. Распределение оформляется отдельным актом или бухгалтерской справкой.

Акт не имеет унифицированного, стандартного образца, поэтому акт он может в свободной форме либо по загиблих внутри загиблих шаблону, в соответствии с особенностями ведения ею деятельности и потребностями.

Во вторую часть акта нужно включить таблицу, в которой подробным образом перечислить все материалы, подвергшиеся списанию, их наименование, количество, цену одной штуки и общую стоимость списанных ценностей в целом.

Акт № 2 обстеження та списання посівів озимих культур. 24 березня р. с. Верхнє Запорізького району Запорізької області Комісія у складі голови — директора Олександрова О. О. та членів комісії — головного агронома Іванова І. І., бригадира Петрова П.П., представника страхової компанії "Гарант" Сергєєва С. С., призначена наказом від 6 травня р. № 7, оглянула посіви озимої пшениці й озимого рапсу.

У результаті огляду виявилося, що внаслідок заморозків за незначного сніжного покриву посіви частково, а подекуди повністю знищено. Комісія встановила таке: № з/п.

Акт списання N _. _ _ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "___" _ _ р. N _ у складі: _посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії) _. здійснила перевірку матеріалів, що зробилися непридатними, та встановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку: N з/п Номенклатурний номер Найменування та опис (марка, ґатунок і т.

д.) Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума Строк перебування в експлуатації Підстава непридатності. Акт може складатися при списанні канцтоварів, автомобільних шин, акумуляторів, будівельних матеріалів, зелених насаджень, бібліотечних фондів, вугілля, виробничих запасів, використаних матеріалів, техніки, вогнегасників, гсм, согподарських товарів, обладнання, дизельного палива, дерев, добрив, запчастин, зерна, загиблих посівів, інвентаря, книг, кормів, мшп, меблів, майна, насіння, основних запасів, одягу, палива, вікон, інструменту, продуктів харчування, спецодягу, сировини, тощо.

Детальніше дивіться бланк акта: Скачати бланк акту списання — формат MS Word. Запись опубликована в рубрике Акты,   ← Заявление на регистрацию РРО бланк. Заява на новорічні подарунки. Для кого ця стаття: для тих сільгосппідприємств, у яких частково чи повністю загинули посіви зернових чи інших сільськогосподарських культур. Тому під час списання загиблих посівів господарству слід здійснити коригування податкового кредиту щодо витрат (товарів, послуг) на їх вирощування.

Адже в такому разі товари (послуги), які було придбано для вирощування загиблих посівів, не можуть уважати використаними в господарській діяльності сільгосппідприємства.

Таке коригування здійснюють шляхом нарахування податкових зобов’язань із ПДВ на вартість зазначених товарів/послуг («умовний продаж»), за умови що під час їх придбання було сформовано податковий кредит (п. , ПКУ). Розглянемо одну із практичних проблем обліку, яка пов’язана із списанням загиблих посівів на полях. Майже кожен рік в одному або іншому районі України виникають стихійні лиха, які призводять до втрат сільськогосподарського врожаю.

Серед причин втрати посівів є неблагоприятні погодні умови та хвороби рослин. Не виключенням є і рік.  Спеціальна комісія районного управління агропромислового комплексу обстежує на місці сільськогосподарські культури, визначає площі ушкоджених культур та складає акт з визначенням суми збитків.

Витрати на обробку площ на яких в результаті стихійного лиха повністю загинули посіви списується як надзвичайні втрати бухгалтерською проводкою. К акту целесообразно приложить фотографии поля (полей), другие документы, которые подтверждают наличие чрезвычайных событий на территории, где погибли посевы (например, справку из центра гидрометео.

Если по решению комиссии: Посевы признаны частично поврежденными, Посевы признаны погибшими. но решено продолжить их выращивание. Земля перепахивается и остается под парами (на поле ничего не будет сеяться). В бухучете расходы, понесенные на выращивание посевов, списываются в полном объеме.

В учете по налогу на прибыль расходы не отражаются. НДС со стоимости приобретенных для выращивания посевов то. Оформление акта на списание материалов требуется в тех случаях, когда имеющиеся на балансе организации материальные ценности и запасы по каким-либо причинам пришли в негодность.

Списание происходит в строго установленном порядке и фиксируется в соответствующем акте. ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк акта на списание ukgsk.ruСкачать образец заполнения акта на списание ukgsk.ru Порядок списания материалов.

Для списания материальных ценностей требуется создание специальной комиссии. В ее состав входят материально ответственные лица, как правило, из разных структурных подразделений предпри.