Skip to content

Акт про стан зберігання фарб лаків

Скачать акт про стан зберігання фарб лаків fb2

Для этого составляется акт списания материальных ценностей, образец которого приведен в настоящей статье. Думаю, что теперь вы готовы составить требующийся акт. При этом не обязательно составлять акт. Мне необходим образец акта замены бактерицидных ламп на новые. Главная Формы документов Акт о порче имущества. При составлении акта метрологической проверки предприятия указываются ли пункты документов или сами документы, на основании которых сделано замечание?

Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна вироблятися один раз на б місяців зі складанням акту). Зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин.

(Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будинках, складах). Зміст території закладу освіти. (Територія повинна вчасно очищатися від горючих відходів, сміття, листя, сухої трави й т.п. Спалювання сміття на території забороняється, воно повинно збиратися й вивозитися). — оформлення якісного і кількісного приймання товару за актом; — якщо товари підлягають лабораторному аналізу — відбирання проб і передача їх на перевірку до відповідних лабораторій  У процесі зберігання варто здійснювати суцільний візуальний огляд стану тари, зовнішніх змін лікарських засобів та інших товарів (не рідше одного разу на місяць).

При пошкодженні тари слід негайно усунути її дефекти або вміст перекласти в іншу тару. У випадку зовнішніх змін лікарських засобів проводиться контроль їх якості відповідно до вимог НТД.  > Еластичні лакові вироби (катетери, бужі, зонди), на відміну від гумових, слід зберігати в сухому приміщенні.

Ознаками їх старіння є деяке пом'якшення та клейкість поверхні. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту. Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах.

Слід відмітити, що в усіх навчальних закладах на початку навчального року видаються накази, якими призначаються відповідальні особи за різні об’єкти, які так чи інакше пов’язані з можливим виникненням пожежі та є потенційно небезпечними при роботі на даних об’єктах. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту. Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах.

ІV. Стан електрогосподарства. Під час огляду електрогосподарства навчального закладу необхідно звернути увагу на такі заходи, що направлені на безпечну його експлуатацію: Наявність наказу керівника навчального закладу про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з еле.

Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій го-рищного приміщення (оформляються один раз на 6 місяців). ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, ]. 7.  Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймис-тих рідин.

Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні збе-рігатися в окремих будівлях — складах. DDSh_indd s Акти перевірки стану вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищного приміщення (оформляються один раз на 6 місяців).

Перелік інструкцій з охорони праці (затверджується керівником навчального закладу). Інструкції з охорони праці для всіх професій і виду робіт (переглядаються один раз на 3 роки для робіт підвищеної небезпеки й на 5 років – для інших робіт).  Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин.

Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах. ІV. Стан електрогосподарства. Перевірка стану вогнезахисної обробки повинна проводитись один раз на 6 місяців зі складанням акту. Акти про стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин. Фарби, лаки, розчинники й інші легкозаймисті рідини повинні зберігатися в окремих будівлях - складах. 1. 2. Акт агляду тэхнiчнага стану гiсторыка-культурнай каштоўнасцi.

Акт ареста и изъятия денежных средств. Акт ввода в эксплуатацию. Акт взаимозачета.  Акт изъятия и передачи арестованного имущества на хранение. Акт изъятия у должника предметов, присужденных взыскателю. Акт инвентаризации наличной иностранной валюты и других ценностей.