Skip to content

Акт службового розслідування державних службовців

Скачать акт службового розслідування державних службовців fb2

О компании Контакты Новости компании.

Урядом визначено порядок проведення службового розслідування відповідно до нової редакції Закону України "Про державну службу". Так, Уряд затвердив Порядок проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу.

Новий порядок проведення службового розслідування визначає механізм проведення службового розслідування стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу за фактом подання ска. На перший погляд механізм проведення службового розслідування в державних органах та органах місцевого самоврядування однаковий і однаково регламентується Порядком № , але це не так.

У державних органах передбачено проведення службового розслідування з метою: 1) захисту прав держслужбовця на державну службу та усунення перешкод в їх реалізації (регламентовано ст. державних службовців, крім випадку, визначеного абзацом п'ятим цього пункту; осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування щодо яких встановлюються дисциплінарними статутами або іншими нормативними актами.  9.

Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд керівника органу в одному примірнику. Урядом визначено порядок проведення службового розслідування відповідно до нової редакції Закону України "Про державну службу". Так, Уряд затвердив Порядок проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу.

Новий порядок проведення службового розслідування визначає механізм проведення службового розслідування стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу за фактом подання ска.

(Верховна Рада України) Про затвердження Порядку проведення службового розслідуванняКабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від № Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", проводиться Національним агентством України з питань державної служби (надалі – Нацдержслужба), а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у державному органі.  або місцевого самоврядування, та керівником державного органу, в якому вона працює, з актом службового розслідування.

6. Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою або без такого відсторонення. Порядок проведення службового розслідування щодо державних службовців визначається Порядком проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня р.1 (далі — Порядок).

Порядок передбачає вичерпний перелік підстав для його проведення  За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, який ними підписується і подається на розгляд керівникові державного органу, який призначив службове розслідування. В акті повинно бути зазначено. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", проводиться Національним агентством України з питань державної служби (надалі – Нацдержслужба), а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у державному органі.  або місцевого самоврядування, та керівником державного органу, в якому вона працює, з актом службового розслідування.

6. Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою або без такого відсторонення.