Skip to content

Акт жазуу

Скачать акт жазуу djvu

Товар сатып алуу актысы. Кадр маселеси боюнча жумушка алуу актысы. Техникалык кароо актысы .

Ишкагаздарынын негиздери Иш кагаздарынын маалымдаректери Кеп стилдери: оозеки (сүйлөшүү) стили, жазуу стили Сүйлөшүү (оозеки) стили  Организационно-распорядительные документы Устав Положение Распоряжение Постановление Инструкция Акт Приказ Указ Протокол Указание Решение Доверенность Справка Докладная записка Договор Штатное расписание Русско-кыргызский словарь терминов по делопроизводству.

Акт оны жасаушылар шығарған қорытындыдан, айтқан кеңестен, ұсыныстардан тұруы мүмкін (тексеру, зерттеу, тексеріс, бұйымды сынау және т.б.). Істі тасыру-қабылдау актісі. БЕКІТЕМІН: Кәсіпорынның басшысы _. (қолы, аты-жөні). __ ж. Мөр. Сабақтың мақсаты: Кесім (акт) туралы мәлімет беру және жазу жолдарын меңгеру.

Сабақтың өту барысы: Оқушыларды түгелдеу.  Жаңа тақырыпты түсіндіру. Кесім (Акт) Анықтама-ақпарттық қүжаттардың бірі – кесім Ол мекеме жетекшісінің тағайындалуымен қүрылған тексерушілер тобы және жауапты адамдардың қатысуымен жазылады. Кесімдердің бірнеше түрлері жазылады.

жіберілген тауар-материалдық құндылықтарды түгендеу туралы акт. - акт об инвентаризации товарно-материальных ценностей. азаматтардың материалдық-тұрмыстық жағдайын тексеру актісі.

- обследования материально-бытового положения граждан. аяқталған құрылыс нысанын қабылдау туралы акт. - акт приема законченного строительного объекта.

заңнама актілерін қабылдайды. - принимает законодательные акты. заңға тәуелді актілер. - подзаконные акты. заңнамалық акт. І. Кіріспе бөлім 1. Акт туралы түсінік. ІІ. Негізгі бөлім Актінің (кесім) құрылымы мен мазмұны, деректемелері, мұрағаттағы акт түрлері. Мұрағат ұйымында актіні дайындау мен ресімдеудің өзіндік ерекшеліктері.

Мұрағаттық актілердегі қазақ тілінің көрсеткіштері. Иш кагаздарын туура жазууга үйрөтүү – окуу, угуу, жазуу, сүйлөшүү, граммати-ка, орфография жана пунктуация боюнча көндүмдөрдү өнүктүрүү аркылуу ишке ашырылат. Буга ылайык китепке 7 блоктон турган тапшырмалардын түрлѳрү киргизилди.  Мисалы, өтүнүч кат, баяндама кат, түшүнүк кат, акт, көрсөтмө, жазма буйрук жана арыз жазабыз.

А силерчи? Улан. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан иштелип чыгып, алардын ички ишмердүүлүгүн уюштурууда керектелет.  Бул боюнча айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссия акт түзгөн.

Келтирилген чыгымды төлөө же үйдүн бурчун оңдоп берүү жөнүндөгү менин талабымды коңшум Абды Кадыров аткарбай койду. І. Кіріспе бөлім 1. Акт туралы түсінік. ІІ. Негізгі бөлім Актінің (кесім) құрылымы мен мазмұны, деректемелері, мұрағаттағы акт түрлері. Мұрағат ұйымында актіні дайындау мен ресімдеудің өзіндік ерекшеліктері.

Мұрағаттық актілердегі қазақ тілінің көрсеткіштері.